Jaarconcert 2015


De gasten op het jaarconcert

Dal Segno zal op het jaarconcert de spits afbijten, en enkele gasten begeleiden.


René Hendrickx

René Hendrickx groeide op in het Brabantse Putte. Via de plaatselijke fanfare volgde hij zijn eerste muzieklessen, eerst op de blokfluit, later op de saxofoon. De liefde voor de muziek en de saxofoon in het bijzonder is altijd gebleven. De muzieklessen werden voortgezet aan de Muziekschool der Noorderkempen in Kalmthout bij Patrick Milbou.

Na de middelbare school ging hij studeren aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Jean Pennings. Daar studeerde hij in 1989 Cum Laude af voor het diploma Docerend Musicus. In 1992 studeerde hij af voor het diploma Uitvoerend Musicus. Vanaf 1989 is hij werkzaam als saxofonist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Deze baan stelt hem in staat om dagelijks op hoog niveau te musiceren en met musici van wereldklasse te kunnen werken.

Het repertoire dat daar gespeeld wordt biedt hem gelegenheid om zich optimaal als musicus te kunnen ontplooien, zowel in de klassiek-concertmatige muziek als in de lichte muziek. Hij treedt veelvuldig op als solist in de muzikale show van dit orkest en is regelmatig gastsolist bij muziekverenigingen. Tevens is hij werkzaam als dirigent van harmonie en fanfare orkesten.


Sam Schoutens

Op 6 jarige leeftijd is Sam begonnen op viool; ze kreeg les op het CKB. Na 6 jaar is ze hiermee gestopt. Ze was vanaf klein kind al heel veel met muziek bezig, ook veel aan het zingen. Ze is op 13 jarige leeftijd op zangles gegaan bij Mireille Matthijssen (CKB) en mocht al gelijk mee doen met Keys en Voices in de Maagd. Heel spannend allemaal want Sam had nog maar erg weinig podium ervaring. Zingen, dat ging haar goed af. Sam heeft op het Roncalli gezongen in januari 2014 en haar klasgenoten hadden dit opgenomen en dachten als jij 250 likes hebt dan moet je je maar opgeven bij The Voices Kids. Dus dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan. Sam is door alle rondes gekomen met groot succes. Ze is in Team Marco Borsato terecht gekomen bij de laatste 5. Het was een heel mooi, leerzaam en muzikaal jaar, waardoor ze meerdere optredens al achter de rug heeft. Ook zingt ze nog steeds in Amsterdam bij Babette Labeij Music Academy in groepsverband. En dit jaar is ze begonnen met pianoles bij Erwin Leijs (CKB). Sam is inmiddels 15 jaar en probeert door veel op te treden haar eigen "ik" te vinden.


Muziekvereniging Semper Crescendo uit Nieuw-Vossemeer

Semper Crescendo begon als een fanfare met 27 musicerende leden. De dirigent was Jac Steenbergen. Hij heeft ruim 40 jaar met het stokje gezwaaid en onder zijn leiding speelde de fanfare zelfs in de afdeling “uitmuntendheid”. Van deze tijd is echter niet veel meer bekend. Door een brand gingen de eerste boeken verloren en bij de watersnood in 1953 werd de rest van het archief weggespoeld. Alleen de oprichtingsnotulen zijn bewaard gebleven. Niet alleen de oorlog en de watersnood hebben een rol gespeeld wat betreft het voortbestaan van de vereniging. De grootste factor was (en is) de aanwas en opleiding van nieuwe leden. In 1981 maakte Semper Crescendo een nieuwe start met een houtblazersgroep, waardoor de fanfare veranderde in een harmonie. De harmonie bestond toen uit 20 musicerende leden en 20 leden in opleiding. Vanaf 1991 is men actief begonnen met ledenwerving onder de schooljeugd en de volwassen bevolking van Nieuw-Vossemeer. En met resultaat, want in 2003 kende het ledenbestand 57 musicerende leden. Terwijl het ledental van Semper Crescendo gestaag stijgt, is er nog een vereniging in Nieuw-Vossemeer die zich bezig houdt met een muziekopleiding voor kinderen: de Flierefluiters. Beide verenigingen zetten zich in voor hetzelfde doel. In 1997 worden de Flierefluiters ingelijfd bij de harmonie. Om de stap van de Flierefluiters naar het harmonieorkest te verkleinen, richt men in 1998 een leerlingenorkest op dat onder leiding van Frank de Klerk komt te staan. Johan Brands was toen de dirigent van het harmonieorkest. Onder zijn leiding is Semper Crescendo weer gaan deelnemen aan onderlinge concoursen en bondsconcoursen, waarbij drie maal een eerste prijs werd behaald. In 2010 droeg hij het dirigeerstokje over aan Wendy Bellens. Momenteel staat het orkest onder leiding van Luc van Gaans.


Tony's Wife

Dit orkest is in Bergen op Zoom en omstreken bekend om hun uitvoering van swingende muziek uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Voor Dal Segno geen onbekende, omdat ze al vaker de afsluiting van het jaarconcert hebben verzorgd.


Een kijkje in ons fotoalbum